Masz prawo nas wypróbować >>>

Tag: umowarezerwacyjna

Rozliczenie kosztów sporządzenia opinii przez rzeczoznawcę budowlanego

📝 W ramach odbioru lokalu lub domu jednorodzinnego, wobec stwierdzenia wady istotnej, może pojawić się konieczność sporządzenia opinii przez biegłego rzeczoznawcę budowlanego.

🗒 Odmowa dokonania odbioru ze względu na wadę istotną w ramach powtórnego odbioru wymaga przedstawienia przez nabywcę opinii rzeczoznawcy budowlanego.

więcejObowiązki dewelopera po wprowadzeniu zmian w prospekcie informacyjnym lub jego załącznikach

Co powinien zrobić deweloper w przypadku wprowadzenia zmian w prospekcie informacyjnym lub jego załącznikach w czasie między jego doręczeniem a zawarciem umowy deweloperskiej, umowy dotyczącej lokalu użytkowego i umowy przedwstępnej z ustawy deweloperskiej❓

⚖ Reguluje to ustawa z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (tzw. nowa ustawa deweloperska).

więcejZasady zawierania umów w nowej ustawie deweloperskiej

Jakie są wspólne zasady dotyczące zawierania umowy deweloperskiej, umowy przedwstępnej z ustawy deweloperskiej i umowy dotyczącej lokalu użytkowego w nowej ustawie deweloperskiej❓

🧾 Ustawa z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (tzw. nowa ustawa deweloperska) reguluje m.in. kwestię formy i poniesienia kosztów zawarcia ww. umów.

więcejCzas obowiązywania umowy rezerwacyjnej

Na jaki czas będzie zawierana Umowa rezerwacyjna?

Reguluje to ustawa z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, która wejdzie w życie 1 lipca 2022 r.

więcej