Kluczowe specjalizacje

Prawo budowlane i nieruchomości

Jedną z naszych wiodących specjalizacji jest prawo budowlane i nieruchomości. Właścicielom, wspólnotom mieszkaniowym, inwestorom, deweloperom, projektantom i wykonawcom oferujemy kompleksową obsługę prawną dotyczącą, m.in.:

 • analizy stanu prawnego nieruchomości;
 • nabycia prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
 • transakcji nabycia i zbycia nieruchomości;
 • zniesienia współwłasności nieruchomości;
 • scalania i podziału nieruchomości;
 • spraw z zakresu geodezji i kartografii;
 • uzyskania decyzji o warunkach zabudowy;
 • uczestnictwa w pracach nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego;
 • stwierdzenia nieważności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • odszkodowań związanych z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany;
 • zgłoszenia robót budowlanych oraz uzyskania pozwolenia na budowę i rozbiórkę;
 • procesu budowy, w tym zawarcia, realizacji i sporów z umów z inwestorami, deweloperami, projektantami i wykonawcami;
 • zawarcia i wykonywania umów rezerwacyjnych;
 • zawarcia i wykonywania umów deweloperskich;
 • postępowań prowadzonych przed organami nadzoru budowlanego;
 • wywłaszczenia nieruchomości;
 • prowadzenia wszelkich postępowań sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących nieruchomości.

W czym możemy Ci jeszcze pomóc?

Prawo cywilne (prawo zobowiązań, rzeczowe, spadkowe itp.)

Postępowanie cywilne

Prawo spółdzielcze

Prawo administracyjne

Postępowanie administracyjne

Postępowanie sądowo-administracyjne

Prawo gospodarcze (prawo handlowe, prawo spółek)

Prawo pracy

Prawo bankowe

Prawo transportowe

Prawo konstytucyjne

Obsługujemy Klientów również w językach obcych:
angielskim, holenderskim, niemieckim, rosyjskim

Masz prawo nas wypróbować

Zależy nam na dobrej współpracy i satysfakcji osób korzystających z naszych usług, dlatego nowym Klientom oferujemy niezobowiązującą rozmowę telefoniczną lub spotkanie.

Jeżeli jeszcze nie korzystałeś z usług naszej Kancelarii, a chcesz dowiedzieć się, jak wygląda i ile może kosztować pomoc prawna – zapraszamy do kontaktu.

Jak zgłosić się na spotkanie i co należy przygotować?

Przygotuj krótki opis sprawy, z którą chcesz zgłosić się do prawnika.

Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie i opisz, jakiej sprawy czy tematu miałaby dotyczyć usługa. Im więcej informacji przekażesz, tym łatwiej będzie nam się odnieść do sytuacji i szybciej pomóc.

Poczekaj na kontakt z naszej strony i wyznaczenie terminu niezobowiązującego wstępnego spotkania, które odbędzie się w siedzibie naszej Kancelarii lub zdalnie.

Jak przebiega spotkanie wstępne?

Podczas spotkania zadamy pytania dotyczące sprawy, które pozwolą wstępnie ustalić, jaka możliwa droga postępowania będzie najskuteczniejsza.

W trakcie rozmowy postaramy się wstępnie wskazać proponowane przez nas czynności, które należy podjąć, by rozwiązać problem oraz przedstawić ofertę zawierającą propozycję wynagrodzenia za podjęcie działań w przypadku powierzenia ich naszej Kancelarii.

Poznasz także specjalistę, który reprezentowałby Twoje interesy oraz jego kwalifikacje i doświadczenie.

Co wpływa na cenę konsultacji?

Wychodzimy z założenia, że każdy Klient jest inny i zwraca się do nas z nieco inną sprawą, dlatego szczegółowe warunki współpracy oraz sposób rozliczenia są ustalane za każdym razem indywidualnie. Bierzemy pod uwagę:

Stopień skomplikowania sprawy

W zależności od zakresu merytorycznego udzielonej porady, koszty mogą się różnić. Bardzo często podczas pierwszej konsultacji można wskazać jedynie potencjalne rozwiązanie danego problemu i ustalić dalsze kroki, niż rozwiązać problem.

Czas trwania konsultacji

Zachęcamy Klientów do przygotowania się do spotkania według wskazówek naszych współpracowników, udzielonych podczas umawiania konsultacji, co pozwoli na zoptymalizowanie czasu jego trwania.

Jak umówić się na spotkanie?

Nowych Klientów, którzy chcieliby nas poznać przed podjęciem współpracy, zachęcamy do skorzystania ze wstępnej niezobowiązującej rozmowy, która co prawda nie jest konsultacją prawną, ale pozwoli nam zorientować się, w czym możemy pomóc oraz przekazać, jak wygląda współpraca z Kancelarią.

 

W celu ustalenia wstępnego spotkania, zapraszamy
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00:

Pod numerem telefonu:
+48 61 852 26 10

W poniższym dokumencie poznasz nasze
standardowe warunki wykonywania usług

Honorarium

Opłaty za usługi wykonywane przez naszą Kancelarię są uzgadniane indywidualnie z Klientem przy nawiązywaniu współpracy.

Stawki honorarium zależą od rodzaju świadczonych usług oraz wymaganych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Możliwe są różne sposoby rozliczeń:

Godzinowe

wynagrodzenie jest ustalane na podstawie stawki godzinowej i czasu pracy współpracownika Kancelarii

Ryczałtowe

w formie stałego wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy albo jako kwoty wynagrodzenia za wykonanie umówionych czynności lub zadania

Jesteśmy otwarci na stosowanie różnych systemów rozliczeń w oparciu o indywidualne potrzeby Klientów.

Przyjmujemy płatności również kartą płatniczą.

Znajdź nas tutaj