Kategoria: Orzecznictwo / Glosy

Stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę
Artykuły / Publikacje
Piotr Jarzyński

Stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę

Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. Co do zasady roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie

Więcej
Jak ustalić strony postępowania o wydanie pozwolenia na budowę?
Artykuły / Publikacje
Piotr Jarzyński

Jak ustalić strony postępowania o pozwolenie na budowę?

Ustalenie kto będzie stroną postępowania o wydanie pozwolenia na budowę jest istotną czynnością dokonywaną przez organ administracji architektoniczno-budowlanej w momencie wszczęcia postępowania administracyjnego. Jest to bezpośrednio powiązane z koniecznością wyznaczenia

Więcej
Stwierdzenie nieważności decyzji o warunkach zabudowy
Artykuły / Publikacje
Piotr Jarzyński

Stwierdzenie nieważności warunków zabudowy

Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej zostało uregulowane w art. 156-159 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: KPA). Jego celem jest wyeliminowanie z obrotu prawnego wadliwej decyzji administracyjnej. Stanowi to wyjątek

Więcej
Autorzy
Jan Jarzyński
Katarzyna Szynalska
Piotr Jarzyński
Jan Jarzyński
Zobacz wpisy
Piotr Jarzyński
Bartosz Kleban
Katarzyna Szynalska

Zapisz się na newsletter

Autorzy
Jan Jarzyński
Katarzyna Szynalska
Piotr Jarzyński
Jan Jarzyński
Piotr Jarzyński
Bartosz Kleban
Katarzyna Szynalska

Zapisz się na newsletter

Znajdź nas tutaj