Masz prawo nas wypróbować >>>

Artykuły / Publikacje

Odcinek 10 podcastu „Z prawem do celu” – Odszkodowanie planistyczne

Zapraszamy na kolejny podcast „Z prawem do celu”, w którym Piotr Jarzyński – partner Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy opowiada jakie roszczenia przysługują właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości w przypadku spadku ich wartości wobec wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany, jakie są ograniczenia i zasady dochodzenia roszczeń, kiedy należy je zgłosić i jakie są terminy przedawnienia.Wygrana Kancelarii J&W – stwierdzenie nieważności planu miejscowego

Wspólnicy Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy Piotr JarzyńskiJan Jarzyński doprowadzili do stwierdzenia nieważności planu miejscowego na terenie Miasta Poznania w zakresie dotyczącym działek klientów.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uzasadniając ustnie wyrok z 17 listopada 2021 r. o sygn. akt IV SA/Po 692/21:

  • Wyjaśnił, iż doszło do naruszenia interesu prawnego skarżących jako właścicieli nieruchomości.
  • Wszelkie ograniczenia prawa własności powinny być należycie uzasadnione i obowiązek w tym zakresie spoczywał na radzie miasta. Organ nie wywiązał się z niego należycie, gdyż uzasadnienie było niewystarczające.
  • W sprawie doszło do nadużycia władztwa planistycznego.

więcejArtykuł w kwartalniku Prawo Budowlane

Czy możliwe jest przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o warunkach zabudowy na spadkobierców? Jakie to może nieść skutki?

Odpowiedzi na m.in. te pytania znajdziecie w artykule partnerów Kancelarii J&W Piotra Jarzyńskiego i Jana Jarzyńskiego w najnowszym numerze kwartalnika Prawo Budowlane.Partnerzy Kancelarii J&W po raz trzeci w Radiu ZET

W poniedziałek 18 maja 2020 r. po godz. 13:00 zapraszamy do słuchania programu W Waszej Sprawie w Radio ZET

Na pytania prawne będą po raz kolejny odpowiadali Partnerzy Kancelarii J&W Jan Jarzyński i Piotr Jarzyński.