Blog prawniczy

Jak ustalić strony postępowania o wydanie pozwolenia na budowę?
Artykuły / Publikacje
Piotr Jarzyński

Jak ustalić strony postępowania o pozwolenie na budowę?

Ustalenie kto będzie stroną postępowania o wydanie pozwolenia na budowę jest istotną czynnością dokonywaną przez organ administracji architektoniczno-budowlanej w momencie wszczęcia postępowania administracyjnego. Jest to bezpośrednio powiązane z koniecznością wyznaczenia

Więcej
umowa rezerwacyjna - opłata rezerwacyjna – zaliczka czy zadatek?
Artykuły / Publikacje
Piotr Jarzyński

Opłata rezerwacyjna dla dewelopera w umowie rezerwacyjnej

Zawierając umowę rezerwacyjną mieszkania lub domu strony mogą przewidzieć obowiązek uiszczenia przez osobę zainteresowaną zakupem nieruchomości opłaty rezerwacyjnej. Jest to opłata ponoszona przez rezerwującego w związku ze zobowiązaniem dewelopera

Więcej
Autorzy
Jan Jarzyński
Katarzyna Szynalska
Piotr Jarzyński
Jan Jarzyński
Zobacz wpisy
Piotr Jarzyński
Bartosz Kleban
Katarzyna Szynalska

Zapisz się na newsletter

Autorzy
Jan Jarzyński
Katarzyna Szynalska
Piotr Jarzyński
Jan Jarzyński
Piotr Jarzyński
Bartosz Kleban
Katarzyna Szynalska

Zapisz się na newsletter

Znajdź nas tutaj