Masz prawo nas wypróbować >>>

Tag: ksh

Webinar „Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Grupa spółek” 27 września 2022 r.

Zapraszamy na darmowy webinar

r.pr. Jana Jarzyńskiego

„Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Grupa spółek”

który odbędzie się online we wtorek 27 września 2022 r. o godz. 16:00

 

Zapisy na stronie https://webinar.getresponse.com/QSWYb/ksh/

 

Program:

1. Czy i jak od 13.10.2022 r. zmieni się funkcjonowanie spółek?

2. Jaki wpływ będzie miała nowelizacja na działanie spółek dominujących i zależnych?

3. Jak zmieni się odpowiedzialność członków zarządów spółek tworzących grupę?

4. Czy interes grupy zawsze będzie najważniejszy?

5. Czy utworzenie grupy spółek będzie obowiązkowe?

To część pytań, na które postaramy się odpowiedzieć podczas webinaru.

 

ZAPRASZAMY!Jak zmienić zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pełni kluczową rolę w spółce – prowadzi jej sprawy i ją reprezentuje. Najczęściej zmiana w składzie osobowym zarządu następuję uchwałą zgromadzenia wspólników. Dokonując zmian w zarządzie spółki należy pamiętać o konieczności ich zgłoszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. więcej