Masz prawo nas wypróbować >>>

Tag: komandytariusz

Reprezentacja spółki komandytowej przez komandytariusza

Spółki komandytowe co do zasady są reprezentowane przez komplementariuszy, którzy z mocy umowy spółki lub orzeczenia sądu nie zostali pozbawieni tego uprawnienia. Zachowując pewne wymogi komandytariusze mogą występować w imieniu spółki nie ponosząc nieograniczonej odpowiedzialności za jej zobowiązania.

więcej