Masz prawo nas wypróbować >>>

Tag: deweloper

Przepisy przejściowe nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wydania warunków zabudowy

⚖ Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sposób szczegółowy reguluje przepisy przejściowe do nowelizacji.

🎯 W stosunku do postepowań będących w toku w dniu wejścia w życie nowelizacji dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wydania warunków zabudowy (wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną) stosowane będą przepisy dotychczasowe.

więcejUmowa urbanistyczna i jej treść

⚖ W projekcie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uregulowano kwestie dotyczące umowy urbanistycznej zawieranej w związku z uchwaleniem zintegrowanego planu inwestycyjnego (dalej: ZPI), w której inwestor będzie zobowiązywał się do realizacji na rzecz gminy inwestycji uzupełniającej.

📝 Do czasu zawarcia umowy urbanistycznej wójt, burmistrz albo prezydent miasta będzie mógł odstąpić od negocjacji, informując o tym radę gminy.

więcejProcedura uchwalenia Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego (ZPI)

🎯 Projekt ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza Zintegrowany Plan Inwestycyjny (dalej: ZPI).

📝 Uchwalenie ZPI ma nastąpić na wniosek inwestora złożony do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Wniosek będzie następnie udostępniany w Rejestrze Urbanistycznym i przekazywany do rady gminy.

więcejZmiany Prawa budowlanego w sierpniu 2022 r.

📝 Ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw to kolejna duża nowelizacja Prawa budowlanego.

🗓 Część przepisów weszła w życie 1 i 10 sierpnia 2022 r. Niektóre oczekują na wejście w życie w dniu 1 i 27 stycznia 2023 r.

Czego dotyczą zmiany obowiązujące od 1 sierpnia i 10 sierpnia 2022 r.?

więcejNowelizacje Prawa budowlanego w 2022 r.

👉 W 2022 r. weszło w życie kilka nowelizacji Prawa budowlanego.

💡 Od 3 stycznia 2022 r. w ramach Polskiego Ładu w budownictwie obowiązują przepisy wprowadzone ustawą z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

więcej