Masz prawo nas wypróbować >>>

Tag: budowa

Kiedy ma wejść w życie nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?

⚖ W Ministerstwie Rozwoju i Technologii trwają pracę nad projektem ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jak będą wyglądały przepisy przejściowe do ustawy?

❗ Nowelizacja co do zasady ma wejść w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia.

📝 Wszystkie procedury wszczęte przed dniem wejścia w życie nowelizacji będą mogły być kontynuowane na podstawie dotychczasowych przepisów.

więcejZintegrowany plan inwestycyjny

⚖ Zintegrowany plan inwestycyjny (dalej także jako: ZPI) to nowe narzędzie planistyczne, które ma wprowadzić nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

🤝 Gmina i inwestor w procedurze uchwalania ZPI będą mogli określić zakres realizacji oraz finansowania inwestycji uzupełniających, w tym infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i usług społecznych. Określono możliwość pokrycia lub partycypacji inwestora w kosztach uchwalenia ZPI, w tym kosztach wynikających z odpowiedzialności odszkodowawczej będącej następstwem uchwalenia planu miejscowego.

więcejPrzekazanie właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej – zmiany od 27 stycznia 2023 r.

🧾 Jak od 27 stycznia 2023 r. będą kształtować się obowiązki inwestora związane z przekazaniem właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej?

🤝 Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekaże właścicielowi albo zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą.

📚 Przekazaniu będą podlegać również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.

więcej