Masz prawo nas wypróbować >>>

Blog

Zmiany w analizie funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w

📢 Jakie zmiany dotyczące decyzji o warunkach zabudowy szykuje ustawodawca w projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw?

⚖ Przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy przeprowadza się analizę funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunków, które muszą być łącznie spełnione, aby możliwe było jej otrzymanie.

więcejDecyzja o warunkach zabudowy na nowych zasadach

🧾 Jakie zmiany dotyczące decyzji o warunkach zabudowy przewidziano w projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw?

⚖Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia określonych warunków. Jednym z nich jest wymóg kontynuacji funkcji zabudowy, który jest badany w ramach przeprowadzonej analizy urbanistycznej.

więcejPrawo panoramy

Sfotografowałeś wieżowiec, kościół, szpital, muzeum, plac? Zastanawiasz się, czy wolno komercyjnie wykorzystać wykonane zdjęcie?

Jako zasadę można przyjąć, że korzystanie z wizerunku obiektu architektury oraz jego rozpowszechnianie jest zależne od zgody twórcy (lub twórców) takiego obiektu. Systemy prawne poszczególnych państw przewidują jednak wyjątki od tak restrykcyjnego podejścia. Wyjątki te nazywa się potocznie „prawem panoramy”.

więcejObiekty infrastruktury społecznej a inwestycje mieszkaniowe

⚖ Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustawy uzależnia możliwość lokalizacji inwestycji mieszkaniowych od sąsiedztwa obiektów infrastruktury społecznej, mogących obsłużyć przyszłych mieszkańców.

💡 Zmiana daje gminom możliwość wprowadzenia wymogów w przypadku realizacji inwestycji mieszkaniowych w oparciu o bardziej upowszechnione instrumenty, czyli plan miejscowy oraz decyzję o warunkach zabudowy. Jednocześnie pozostawia im dużą swobodę w możliwościach dopasowania tych standardów do lokalnych potrzeb i uwarunkowań.

więcejPrawa autorskie w umowie o prace projektowe

Projektant w ramach umowy o prace projektowe przygotowuje projekt, który jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego i podlega ochronie ustawowej. Dla zabezpieczenia interesów projektanta i inwestora warto zawrzeć w umowie o prace projektowe postanowienia związane z prawami autorskimi.

więcej