Blog prawniczy
Kancelaria

Zmiany w Prawie budowlanym dotyczące dróg

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Co zmieniło się w Prawie budowlanym od 9 września 2022 r.?

Sprecyzowano jakie dokumenty należy dołączyć do zgłoszenia przebudowy dróg obejmującej wykonywanie robót budowlanych, które bezpośrednio wpływają na natężenie ruchu drogowego, w szczególności przebudowę skrzyżowania lub wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których powstają:

– nowe części drogi przeznaczone do ruchu lub postoju pojazdów lub ruchu pieszych, drogi lub ich odcinków w transeuropejskiej sieci drogowej, autostrad i dróg ekspresowych lub ich odcinków poza transeuropejską siecią drogową;

– nowe części drogi przeznaczone do ruchu lub postoju pojazdów lub ruchu pieszych, drogi krajowej lub jej odcinka innych niż wymienione powyżej albo drogi wojewódzkiej lub jej odcinka.

Wskazano jakie dokumenty należy przedłożyć do wniosku o pozwolenie na budowę oraz do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie:

– dróg lub ich odcinków w transeuropejskiej sieci drogowej, autostrad i dróg ekspresowych lub ich odcinków poza transeuropejską siecią drogową;

– drogi krajowej lub jej odcinka innych niż wymienione powyżej albo drogi wojewódzkiej lub jej odcinka.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów dotyczących zmian w Prawie budowlanym w 2022 r. oraz śledzenia naszej strony internetowej https://jarzpartner.pl/

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj