Kategoria: Bez kategorii

Odszkodowanie przy wadzie prawnej nieruchomości

Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie

Więcej

Rozszerzenie, ograniczenie lub wyłączenie rękojmi za wady

Strony mogą zmienić odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego z tytułu rękojmi za wady. Zmiana może polegać na rozszerzeniu, ograniczeniu lub wyłączeniu odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności

Więcej

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady

Rękojmia to ustawowa odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę. Odpowiedzialność sprzedawcy ma charakter absolutny i obiektywny. Jest oparta na zasadzie ryzyka – obciąża sprzedawcę niezależnie

Więcej

Kooperatywy mieszkaniowe

Od 1 marca 2023 r. obowiązuje ustawa z 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych.

Więcej

Przykłady wad prawnych nieruchomości

Przepisy Kodeksu cywilnego wskazują kiedy mamy do czynienia z wadą prawną. Wady prawne odnoszą się do sfery prawnej nieruchomości, a nie do jej właściwości fizycznych. Wada prawna nie może być

Więcej
Autorzy
Jan Jarzyński
Katarzyna Szynalska
Piotr Jarzyński
Jan Jarzyński
Zobacz wpisy
Piotr Jarzyński
Bartosz Kleban
Katarzyna Szynalska

Zapisz się na newsletter

Autorzy
Jan Jarzyński
Katarzyna Szynalska
Piotr Jarzyński
Jan Jarzyński
Piotr Jarzyński
Bartosz Kleban
Katarzyna Szynalska

Zapisz się na newsletter

Znajdź nas tutaj