Blog prawniczy
Kancelaria

System e-CRUB

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Od 1 sierpnia 2022 r. działa elektroniczny Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane (system e-CRUB).

Jest prowadzony przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Dostęp do niego otrzymały urzędy, co pozwala na sprawniejszą weryfikację posiadania uprawnień przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz ich przynależności do izb.

Osoby, które zostały wpisane do systemu e-CRUB nie będą musiały już przedkładać w urzędzie kopii decyzji o nadaniu uprawnień i zaświadczenia o przynależności do izby.

Pod adresem https://e-crub.gunb.gov.pl została udostępniona wyszukiwarka publiczna z listą ok. 130 tys. inżynierów i architektów. Umożliwia to weryfikację uprawnień projektantów oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów dotyczących zmian w Prawie budowlanym w 2022 r. oraz śledzenia naszej strony internetowej https://jarzpartner.pl/

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj