Blog prawniczy
Kancelaria

Zasady przesłuchania przed sądem

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

O czym warto pamiętać będąc przesłuchiwanym przed sądem jako świadek?

Odpowiedzi świadka są dyktowane przez sąd do protokołu, chyba że przebieg rozprawy jest nagrywany. Warto zwracać uwagę na to co sąd dyktuje lub jak relacjonuje zeznania świadka. Jeżeli zapis dyktowany do protokołu lub nagrana wypowiedź są niezgodne z tym co świadek chciał powiedzieć, to należy prosić o sprostowanie lub uzupełnienie protokołu, albo sprostować lub wyjaśnić swoją nagraną wypowiedź.

Gdy w trakcie zeznania świadek przypomni sobie, że rzeczywiste okoliczności były inne niż zeznał wcześniej, powinien poprosić sąd o sprostowanie wcześniejszej wypowiedzi i opisać okoliczności tak jak pamięta.

Świadek zawsze może prosić o wyjaśnienie treści pytania lub o sprecyzowanie okoliczności, których dotyczy pytanie.

W wypowiedziach przed sądem należy unikać omawiania okoliczności niezwiązanych ze sprawą, chyba że sąd zada takie pytanie. Nie należy próbować pokazywać strony przeciwnej w złym świetle czy przedstawiać własnych ocen (chyba że sąd o to prosi).

W trakcie przesłuchania w zasadzie nie wolno posługiwać się notatkami i wydrukowanymi materiałami. Świadek ma mówić, to co wie, co pamięta. W razie gdyby zaistniała potrzeba posłużenia się treścią dokumentu, można poprosić Sąd o okazanie dokumentu z akt sprawy albo poprosić o możliwość sprawdzenia w przyniesionych dokumentach. Również strony i ich pełnomocnicy mogą wnioskować o okazanie świadkowi dokumentów z akt sprawy.

Zapraszamy do przeczytania cyklu postów, w których przybliżamy Wam jak zachować się przed sądem w przypadku wezwania na rozprawę.

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj