Blog prawniczy
Kancelaria

Wady fizyczne nieruchomości

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Przepisy Kodeksu cywilnego wymieniają przykładowe przypadki zaistnienia wady fizycznej.

Wada fizyczna dotyczy sprzedaży wszystkich rzeczy, w tym nieruchomości, rzeczy nowych i używanych, rzeczy sprzedawanych jako pełnowartościowe oraz niepełnowartościowe.

Samo określenie rzeczy jako niepełnowartościowej nie wyłącza odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi. O zakresie tej odpowiedzialności decyduje wiedza kupującego o właściwościach rzeczy (cechach, które sprawiają, że rzecz ma charakter niepełnowartościowy).

W praktyce często powstaje wątpliwość czy nieruchomość jest dotknięta wadą fizyczną, czy wadą prawną.

Wadą fizyczną nieruchomości będzie np.:

– inny metraż niż określony przez sprzedającego

– nieszczelność okien, drzwi lub dachu, problem z instalacją elektryczną lub gazową, pęknięcie konstrukcyjne budynku

– wykonanie nieruchomości z innych materiałów niż podane przez sprzedającego

– brak decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

– niezgodność z normami (np. budowlanymi, technicznymi, jakościowymi)

Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy oferuje doradztwo w zakresie rękojmi za wady nieruchomości oraz szkolenia poświęcone tej tematyce. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów dotyczących rękojmi za wady nieruchomości oraz śledzenia naszej strony internetowej https://jarzpartner.pl/

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj