Blog prawniczy
Piotr Jarzyński

Planujesz zakup pierwszego mieszkania na rynku wtórnym? Nie zapłacisz podatku PCC

Piotr Jarzyński
Facebook
LinkedIn

Dotychczas kupujący płacił PCC od zakupu mieszkania lub domu z rynku wtórnego w wysokości 2 proc, gdy transakcja nie podlegała podatkowi od towarów i usług VAT. Od 31 sierpnia 2023 r. takie nabycie będzie pod pewnymi warunkami zwolnione z PCC. Natomiast kupując od 1 stycznia 2024 r. sześć lokali w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej niezależnie od podatku od towarów i usług VAT zapłacisz dodatkowo PCC w wysokości 6%.

Zmiany te wprowadza ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw, która została opublikowana w dzienniku ustaw.

Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych od zakupu pierwszego mieszkania z rynku wtórnego

Od 31 sierpnia 2023 r. ustawa zwolni z podatku PCC sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, prawa własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, którym w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z ww. praw ani udział w tych prawach, chyba że udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50% i został nabyty w drodze dziedziczenia.

Z tego względu nie zapłacimy podatku PCC przy zakupie mieszkania z rynku wtórnego, jeśli jako nabywca spełnimy ww. warunki. Ucieszy to tych, którzy kupują swoje pierwsze mieszkanie.

Z czasem okaże się czy ten przywilej podatkowy zwiększył ilość transakcji nieruchomościami.

Zakup mieszkania z rynku pierwotnego

Należy pamiętać, że kupując z rynku pierwotnego mieszkanie lub dom od dewelopera zapłacimy podatek od towarów i usług VAT, bo od takich transakcji nie płaci się PCC (chyba, że zajdzie niżej opisany przypadek).

Opisana zmiana nie znosi powszechnie zapłaty PCC oraz VAT od transakcji nieruchomościami, nie obejmie wszystkich kupujących i będzie preferowała zakup nieruchomości używanych, kiedy nie będzie do zapłaty podatku VAT.

PCC od zakupu szóstego i kolejnego mieszkania

Od 1 stycznia 2024 r. w przypadku gdy kupujący nabędzie co najmniej sześć lokali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej, opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, lub udziały w tych lokalach albo nabędzie już co najmniej pięć takich lokali lub udziały w nich, stawka podatku od zawartej z tym samym kupującym umowy sprzedaży szóstego i każdego następnego takiego lokalu w tym budynku lub budynkach lub udziału w takim lokalu, wyniesie 6%.

Jeżeli zakup ww. lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość następuje na współwłasność przez kilku kupujących, ww. zasady stosuje się także wtedy, gdy chociażby jeden z kupujących jest zobowiązany do uiszczenia podatku w takiej stawce. W takiej sytuacji stosuje się odpowiednio zasadę, że podatek pobiera się według stawki najwyższej, jeżeli podatnik dokonując czynności cywilnoprawnej, w wyniku której nastąpiło przeniesienie własności, nie wyodrębnił wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki – od łącznej wartości tych rzeczy lub praw majątkowych.

W przypadku gdy nabycie takiego lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość następuje przez kilku kupujących, zobowiązanymi solidarnie do zapłaty podatku według wyżej podanej stawki są wyłącznie kupujący spełniający ww. warunki.

Istotne jest, że w wyżej opisanej sytuacji nabywca zapłaci zarówno podatek od towarów i usług VAT (jeśli będzie należny) jak i podatek PCC w wysokości 6%.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości to zobacz artykuł – Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości – przeczytaj zanim podpiszesz.

Jeśli masz pytania dotyczące PCC przy zakupie pierwszego mieszkania, zniesienia podatku od niektórych transakcji, zwolnienia z PCC przy zakupie nieruchomości oraz potrzebujesz pomocy prawnej przy zawarciu umowy przedwstępnej lub umowy sprzedaży to zadzwoń pod numer 61 852 26 10 lub napisz e-mail na adres pmj@jarzpartner.pl i umów się na pierwszą konsultację w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy.

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj