Blog prawniczy
Kancelaria

Właściwości nieruchomości a rękojmia za wady

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Wada polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. O niezgodności z umową mówimy m.in. wtedy, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

Brak właściwości wpływa na zmniejszenie użyteczności a także obniżenie wartości nieruchomości.

Warto w umowie sprzedaży wpisać cel, szczególnie jeśli miałby on prowadzić do zmiany dotychczasowego, rzeczywistego przeznaczenia nieruchomości. Cel powinien wynikać ze wspólnego oświadczenia stron zawartego w części aktu notarialnego, w którym znajdują się wspólne uzgodnienia stron.

Przy ustaleniu celu bierze się pod uwagę takie okoliczności zawarcia umowy, jak np. dotychczasowe wykorzystanie nieruchomości, przeznaczenie wynikające z dokumentów okazanych do aktu notarialnego (np. zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, zaświadczenia dotyczącego przeznaczenia nieruchomości jako lasu, wypis z rejestru gruntów/kartoteki budynku/kartoteki lokalu). Pomocny jest także opis nieruchomości.

Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy oferuje doradztwo w zakresie rękojmi za wady nieruchomości oraz szkolenia poświęcone tej tematyce. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów dotyczących rękojmi za wady nieruchomości oraz śledzenia naszej strony internetowej https://jarzpartner.pl/

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj