Blog prawniczy
Kancelaria

Niezgodność sprzedanej nieruchomości z umową

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Wada polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W przypadku nieruchomości można wyodrębnić pewne elementy, które mają wpływ na ustalenie, kiedy zachodzi niezgodność sprzedanej nieruchomości z umową.

Co ma wpływ na ustalenie czy sprzedana nieruchomość jest niezgodna z umową?

– określenie przedmiotu świadczenia sprzedawcy – nieruchomości

– okoliczności transakcji

– dotychczasowe przeznaczenie nieruchomości

– zapewnienia sprzedawcy dotyczące nieruchomości

– racjonalny cel i oczekiwania kupującego – zgodne z przeznaczeniem nieruchomości, które zaakceptował sprzedawca

Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy oferuje doradztwo w zakresie rękojmi za wady nieruchomości oraz szkolenia poświęcone tej tematyce. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów dotyczących rękojmi za wady nieruchomości oraz śledzenia naszej strony internetowej https://jarzpartner.pl/

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj