Masz prawo nas wypróbować >>>

Webinar „Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Grupa spółek” 27 września 2022 r.

Zapraszamy na darmowy webinar

r.pr. Jana Jarzyńskiego

„Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Grupa spółek”

który odbędzie się online we wtorek 27 września 2022 r. o godz. 16:00

 

Zapisy na stronie https://webinar.getresponse.com/QSWYb/ksh/

 

Program:

1. Czy i jak od 13.10.2022 r. zmieni się funkcjonowanie spółek?

2. Jaki wpływ będzie miała nowelizacja na działanie spółek dominujących i zależnych?

3. Jak zmieni się odpowiedzialność członków zarządów spółek tworzących grupę?

4. Czy interes grupy zawsze będzie najważniejszy?

5. Czy utworzenie grupy spółek będzie obowiązkowe?

To część pytań, na które postaramy się odpowiedzieć podczas webinaru.

 

ZAPRASZAMY!