Blog prawniczy
Kancelaria

Rozliczenie kosztów sporządzenia opinii przez rzeczoznawcę budowlanego

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

W ramach odbioru lokalu lub domu jednorodzinnego, wobec stwierdzenia wady istotnej, może pojawić się konieczność sporządzenia opinii przez biegłego rzeczoznawcę budowlanego.

Odmowa dokonania odbioru ze względu na wadę istotną w ramach powtórnego odbioru wymaga przedstawienia przez nabywcę opinii rzeczoznawcy budowlanego.

Sposób rozliczenia kosztów sporządzenia opinii przez rzeczoznawcę budowlanego jest przedstawiony w nowej ustawie deweloperskiej (ustawie z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym).

W przypadku niestwierdzenia przez rzeczoznawcę budowlanego istnienia wady istotnej koszty sporządzenia przez niego opinii obciążają w całości nabywcę.

W przypadku stwierdzenia przez rzeczoznawcę budowlanego istnienia wady istotnej koszty sporządzenia przez niego opinii obciążają w całości dewelopera.

Rozliczenie kosztów sporządzenia opinii przez rzeczoznawcę budowlanego między deweloperem a nabywcą następuje najpóźniej w dniu zawarcia umowy przenoszącej na nabywcę prawa wynikające z umowy deweloperskiej albo umowy przedwstępnej z ustawy deweloperskiej albo w dniu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów na stronie umowarezerwacyjna.pl – https://umowarezerwacyjna.pl/

Możecie także pobrać darmowy ebook dotyczący umowy rezerwacyjnej – https://app.getresponse.com/site2/8b5b227990926e4154488e9e5980bab3/?u=QSWYb&webforms_id=SQQQ4

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj