Blog prawniczy
Piotr Jarzyński

Ważne uchwały Sądu Najwyższego o karach umownych

Piotr Jarzyński
Facebook
LinkedIn

W dniu 9 grudnia 2021 r. w Sądzie Najwyższym zapadły dwie ważne uchwały w sprawach o sygn. III CZP 16/21 oraz III CZP 26/21 dotyczące kar umownych.

W sprawie o sygn. III CZP 16/21 Sąd Najwyższy wskazał, że dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej za zwłokę w wykonaniu zobowiązania w postaci określonego procentu ustalonego wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, nawet jeżeli nie określono końcowego terminu naliczania kary umownej ani jej kwoty maksymalnej.

W sprawie o sygn. III CZP 26/21 Sąd Najwyższy wyjaśnił, że maksymalna wysokość kary umownej nie musi być wyrażona w kwocie pieniężnej a wystarczy, że można ją oznaczyć na podstawie umowy i w świetle okoliczności sprawy. Dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania albo nienależytego wykonania przez wierzyciela czynności, bez której świadczenie dłużnika w umowie o roboty budowlane nie może być spełnione.

Uchwały te są niezmiernie ważne dla branży budowlanej. Potwierdzają dotychczasową praktykę związaną z zastrzeganiem kar umownych nie tylko jako oznaczonej kwoty pieniężnej ale także jako określony procent od wynagrodzenia.

Należy zgodzić się, że w przypadku procentowego określenia kary umownej nie ma obowiązku wskazania końcowego terminu jej naliczania, czy też kwoty maksymalnej.

Uchwały te mogą mieć znaczenie dla toczących się sporów sądowych o kary umowne.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach o karę umowną to zadzwoń pod numer 61 852 26 10 lub napisz e-mail na adres pmj@jarzpartner.pl i umów się na pierwszą konsultację w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną
Potrzebujesz pomocy prawnej?
Skontaktuj się ze mną
Piotr Jarzyński
Twoje dane osobowe bedą przetwarzane przez Kancelarię Prawną Jarzyński & Wspólnicy Sp.k. w celu obsługi przesłanego zapytania.
Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj