Blog prawniczy
Kancelaria

Rękojmia za wady nieruchomości

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Przepisy Kodeksu cywilnego regulują rękojmię za wady nieruchomości.

Rękojmia za wady nieruchomości znajdzie zastosowanie tylko w przypadku zachowania formy aktu notarialnego dla umowy sprzedaży nieruchomości.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady nieruchomości jest powiązana z przedmiotem sprzedaży i prowadzi do możliwości żądania przez kupującego od sprzedawcy usunięcia wad, wymiany rzeczy na wolną od wad albo obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy.

W celu dochodzenia odpowiedzialności sprzedawcy na podstawie przepisów o rękojmi za wady kupujący nie ma obowiązku wykazywania szkody, jaką poniósł, winy sprzedawcy czy też związku przyczynowego w jakiejkolwiek postaci. Obojętne jest również to, czy sprzedawca o wadzie wiedział lub czy mógł się o wadzie dowiedzieć.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi nie jest uzależniona od wystąpienia po stronie kupującego szkody wskutek zawarcia lub wykonania umowy sprzedaży.

Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy oferuje doradztwo w zakresie rękojmi za wady nieruchomości oraz szkolenia poświęcone tej tematyce. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów dotyczących rękojmi za wady nieruchomości oraz śledzenia naszej strony internetowej https://jarzpartner.pl/

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj