Blog prawniczy
Kancelaria

Przedsięwzięcie deweloperskie

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Czy nowa ustawa deweloperska obejmuje tylko zakup lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku lub nowego domu jednorodzinnego?

Ustawa z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, która wejdzie w życie od 1 lipca 2022 r. precyzuje, co rozumiemy pod pojęciem przedsięwzięcia deweloperskiego.

Przedsięwzięcie deweloperskie to proces, w wyniku realizacji którego na rzecz nabywcy zostają przeniesione prawa wynikające z umowy deweloperskiej albo jednej z umów określonych w nowej ustawie deweloperskiej.

Przedsięwzięcie takie będzie obejmowało nie tylko budowę w rozumieniu Prawa budowlanego, a więc m.in. wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, ale także przebudowę, czyli wykonanie robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów określonych w Prawie budowlanym.

Nowa ustawa deweloperska będzie dotyczyć nie tylko inwestycji w nowe obiekty, ale także te istniejące, które zostały przebudowane (np. stare kamienice). Ustawodawca miał na celu rozszerzenie ochrony konsumentów, którzy kupują nieruchomości po przebudowie a dotychczas transakcje te nie były objęte przepisami ustawy deweloperskiej.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów na stronie umowarezerwacyjna.pl – https://umowarezerwacyjna.pl/

Możecie także pobrać darmowy ebook dotyczący umowy rezerwacyjnej – https://app.getresponse.com/site2/8b5b227990926e4154488e9e5980bab3/?u=QSWYb&webforms_id=SQQQ4

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj