Blog prawniczy
Katarzyna Szynalska

Zmiany w roszczeniach planistycznych i opłacie planistycznej

Katarzyna Szynalska
Facebook
LinkedIn

Od niedawna można zapoznać się z projektem nowelizacji ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wprowadza ona zmiany dotyczące możliwości żądania odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą przy jej zbyciu na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej jako: upzp).

Nowelizacja przewiduje również zmiany związane z uiszczaniem opłaty planistycznej (tzw. renty planistycznej).

Roszczenie o odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego

Obecnie, jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, wartość nieruchomości uległa obniżeniu, a właściciel albo użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość i nie skorzystał z praw, o których mowa w art. 36 ust. 1 i 2 upzp (tj. do odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo wykupienia nieruchomości lub jej części albo otrzymania nieruchomości zamiennej), może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości. Takie roszczenie można zgłosić w terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące.

Nowelizacja zakłada, że będzie można żądać odszkodowania niezależnie od tego, czy nieruchomość zostanie zbyta. Będzie należne, jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości ulegnie obniżeniu (przy założeniu, że nie skorzysta się z wyżej wskazanych praw, o których mowa w art. 36 ust. 1 i 2 upzp).

Zmiana ta jest korzystna, albowiem będzie można żądać odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą niezależnie od jej zbycia.

Obecnie wysokość odszkodowania ustala się na dzień sprzedaży nieruchomości. Po nowelizacji, ma być ono określane na dzień, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące.

Nowelizacja przepisów o opłacie planistycznej

Zmieniony ma zostać także przepis dotyczący pobrania jednorazowej opłaty planistycznej, jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wzrosła wartość nieruchomości.

Obecnie opłata planistyczna pobierana jest w przypadku zbycia nieruchomości. Jej wysokość nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Nowelizacja zakłada, że będzie ona uiszczana w stałej wysokości, tj. 30% wzrostu wartości nieruchomości niezależnie od tego, czy nieruchomość zostanie zbyta czy nie.

Zmiana ta jest niekorzystna dla właścicieli i użytkowników wieczystych, których wartość nieruchomości wzrośnie, a nie planują jej zbycia. Obecnie osoby takie, dopóki nie zbywają nieruchomości, nie muszą przejmować się koniecznością zapłaty renty planistycznej. Gmina może zgłosić roszczenie o zapłatę opłaty planistycznej w terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące.

Nowością będzie również możliwość ubiegania się o rozłożenie na raty opłaty planistycznej (maksymalnie 360 miesięcznych rat) przez właściciela lub użytkownika wieczystego, który w okresie 3 lat przed dniem, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące, zamieszkiwał na tej nieruchomości. Nowelizacja zakłada także możliwość umorzenia opłaty planistycznej w całości lub w części w przypadku, gdy właściciel albo użytkownik wieczysty otrzymuje zasiłek stały w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz w okresie 3 lat przed dniem, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące, zamieszkiwał na tej nieruchomości.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego to zadzwoń pod numer 61 852 26 10 lub napisz e-mail na adres pmj@jarzpartner.pl i umów się na pierwszą konsultację w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną
Potrzebujesz pomocy prawnej?
Skontaktuj się ze mną
Potrzebujesz pomocy prawnej?
Skontaktuj się ze mną
Katarzyna Szynalska
Twoje dane osobowe bedą przetwarzane przez Kancelarię Prawną Jarzyński & Wspólnicy Sp.k. w celu obsługi przesłanego zapytania.
Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj