Blog prawniczy
Kancelaria

Zmiany w Prawie budowlanym od 2 października 2022 r.

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Jakie zmiany obowiązują w Prawie budowlanym od 2 października 2022 r.?

W niewielkim zakresie zmieniono definicję obiektu liniowego. Wskazano, że obiektem liniowym jest m.in. nie linia, a droga kolejowa.

Doprecyzowano, że nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, wykonywanie robót budowlanych polegających na przebudowie dróg, torów kolejowych i urządzeń z nimi związanych, torów tramwajowych i urządzeń z nimi związanych.

W zakresie właściwości wojewody jako organu administracji architektoniczno-budowlanej wyższego stopnia wskazano, że jest on organem pierwszej instancji w sprawach obiektów i robót budowlanych dotyczących nie linii, a dróg kolejowych wraz z infrastrukturą kolejową, obiektami, urządzeniami, służącymi do utrzymania tej infrastruktury i transportu kolejowego oraz sieciami uzbrojenia terenu – także niezwiązanymi z użytkowaniem drogi kolejowej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi kolejowej.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów dotyczących zmian w Prawie budowlanym w 2022 r. oraz śledzenia naszej strony internetowej https://jarzpartner.pl/

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj