Blog prawniczy
Kancelaria

Zmiany Prawa budowlanego od 27 stycznia 2023 r.

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Jakie są najważniejsze zmiany Prawa budowlanego, które wejdą w życie od 27 stycznia 2023 r.?

– zmieni się definicja dokumentacji budowy – m.in. dodano, że należy rozumieć przez nią nie tylko pozwolenie na budowę, ale też zgłoszenie

– wprowadzone zostaną przepisy zmieniające regulacje dotyczące dziennika budowy i dokumentów dotyczących budowy

– zmieni się dokumentacja załączana do zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie

– zmienią się przepisy dotyczące przekazania właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów dotyczących zmian w Prawie budowlanym w 2022 r. i 2023 r. oraz śledzenia naszej strony internetowej https://jarzpartner.pl/

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj