Blog prawniczy
Kancelaria

Projekt zmian dotyczących warunków zabudowy

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Jakie jeszcze zmiany dotyczące warunków zabudowy szykuje ustawodawca w nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?

W przypadku wywłaszczenia nieruchomości lub jej części, decyzja o warunkach zabudowy dotycząca odtworzenia obiektu budowlanego o wymiarach i funkcji obiektu wywłaszczonego, na nieruchomości sąsiedniej lub części nieruchomości, która nie została wywłaszczona, nie będzie musiała spełniać warunku położenia na obszarze uzupełnienia zabudowy wyznaczonego w planie ogólnym, a warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy określone w tej decyzji nie będą musiały być zgodne z planem ogólnym.

Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji.

Pojawi się jednak nowy warunek, że w przypadku decyzji wydanej dla zabudowy zagrodowej, będzie ona mogła zostać przeniesiona na rzecz innej osoby z zastrzeżeniem, że zabudowa ta będzie wchodziła w skład gospodarstwa rolnego tej osoby a powierzchnia tego gospodarstwa rolnego będzie przekraczała średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie.

Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy oraz Kancelaria Radcy Prawnego dr Joanna Dziedzic-Bukowska wspólnie oferują szkolenia poświęcone m.in. nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą.

Zapraszamy również do przeczytania cyklu artykułów dotyczących projektu zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz śledzenia naszej strony internetowej https://jarzpartner.pl/

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj