Masz prawo nas wypróbować >>>

Zagraniczne praktyki studenckie w Kancelarii J&N

W lipcu i sierpniu 2014 r. Kancelaria J&N uczestniczyła w Międzynarodowym Programie Wymiany Praktyk Studenckich prowadzonym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA.

W tym roku przyjęliśmy dwóch praktykantów – p. Ivana Chaikę z Ukrainy i p. Fabio Florisi z Włoch, którzy podczas pobytu w Poznaniu nie tylko zdobywali doświadczenie zawodowe, ale również mieli szansę poznać historię miasta i polską kulturę.

portret_PMJ-150x150Piotr Jarzyński: „Zagraniczne praktyki studenckie organizowane przez Stowarzyszenie ELSA to świetna okazja dla młodych ludzi na zdobycie bardzo przydatnego doświadczenia ze wskazaniem na współpracę międzynarodową. Dla nas to z kolei możliwość poznania obcych kultur i spojrzenia na problemy prawne z zupełnie innej perspektywy.”

 

 

Kancelaria J&N otrzymała podziękowanie od Stowarzyszenia ELSA za współpracę w ramach Międzynarodowego Programu Wymiany Praktyk Studenckich.

2014.10 dyplom ELSA

 


Blog Prawniczy

  • Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność kierownika budowy

    Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, który posiada stosowne uprawnienia pozwalające na samodzielne kierowanie robotami budowlanymi. Sprawowanie funkcji kierownika budowy wiąże się z licznymi obowiązkami oraz dużą odpowiedzialnością.

    więcej

  • Roboty dodatkowe na gruncie umowy o roboty budowlane

    W trakcie procesu inwestycyjnego nierzadko zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych. Często wiąże się to ze zwiększeniem kosztów inwestycji. Sytuacja taka może prowadzić do konfliktu pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane co do zapłaty za wykonane prace. Warto zatem wiedzieć czym są roboty dodatkowe i kiedy wykonawca można żądać za nie zapłaty.

    więcej