Masz prawo nas wypróbować >>>

Zagraniczne praktyki studenckie w Kancelarii J&N

W lipcu i sierpniu 2014 r. Kancelaria J&N uczestniczyła w Międzynarodowym Programie Wymiany Praktyk Studenckich prowadzonym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA.

W tym roku przyjęliśmy dwóch praktykantów – p. Ivana Chaikę z Ukrainy i p. Fabio Florisi z Włoch, którzy podczas pobytu w Poznaniu nie tylko zdobywali doświadczenie zawodowe, ale również mieli szansę poznać historię miasta i polską kulturę.

portret_PMJ-150x150Piotr Jarzyński: „Zagraniczne praktyki studenckie organizowane przez Stowarzyszenie ELSA to świetna okazja dla młodych ludzi na zdobycie bardzo przydatnego doświadczenia ze wskazaniem na współpracę międzynarodową. Dla nas to z kolei możliwość poznania obcych kultur i spojrzenia na problemy prawne z zupełnie innej perspektywy.”

 

 

Kancelaria J&N otrzymała podziękowanie od Stowarzyszenia ELSA za współpracę w ramach Międzynarodowego Programu Wymiany Praktyk Studenckich.

2014.10 dyplom ELSA

 


Blog Prawniczy

 • Zgłoszenie robót budowlanych

  W kolejnym artykule z cyklu „Z prawem do celu” dowiecie się na czym polega procedura zgłoszenia robót budowlanych, jakie dokumenty należy złożyć, kiedy potrzebny jest projekt oraz kiedy można rozpocząć budowę.

  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej jako: U.p.b.) dla budowy lub rozbiórki obiektów budowlanych wymaga uzyskania pozwolenie na budowę lub dokonania zgłoszenia (ewentualnie zgłoszenia z projektem budowlanym) a także reguluje w jakich sytuacjach nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia.

  Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

  Przepisy U.p.b. wyraźnie wskazują jakie roboty budowlane wymagają zgłoszenia, a nie są objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.

  Zgłoszenie jest swego rodzaju zamiennikiem (substytutem) wniosku o pozwolenie na budowę, jednakże z założenia procedura ta jest mniej skomplikowana i krótsza niż w przypadku wydawania pozwolenia na budowę.

  więcej

 • Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości – przeczytaj zanim podpiszesz

  W kolejnym artykule z cyklu „Z prawem do celu” dowiecie się czy do podpisania umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości konieczny jest notariusz, jakie są skutki jej zawarcia oraz na co należy zwrócić uwagę przy sporządzaniu takiej umowy.

  Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości (dalej także jako: umowa przedwstępna) jest popularną formą zabezpieczenia interesów zarówno sprzedającego jak i kupującego nieruchomość.

  Strona, która bez odpowiedniej wiedzy zawrze umowę przedwstępną może sobie przysporzyć więcej kłopotów niż korzyści.

  Umowa przedwstępna spełnia funkcję gwarancyjną, że w przyszłości dojdzie do zawarcia umowy przyrzeczonej, która z jakichś przyczyn w danym momencie nie może zostać podpisana.

  Zgodnie z przepisami prawa, umowa przedwstępna powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. W przypadku umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości będzie to co najmniej określenie stron, przedmiotu umowy, ceny i terminu jej zapłaty oraz terminu zawarcia umowy przyrzeczonej.

  więcej