Masz prawo nas wypróbować >>>

Informacja o godzinach pracy Kancelarii w dniu 10.11.2014 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10.11.2014 r. (poniedziałek) Kancelaria Prawna dr Marek Jarzyński & Kornel Novak będzie zamknięta.

Dyżur telefoniczny będzie pełnił w tym dniu r.pr. Jan Jarzyński pod numerem: +48 61 85 40 110


Blog Prawniczy

  • Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność kierownika budowy

    Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, który posiada stosowne uprawnienia pozwalające na samodzielne kierowanie robotami budowlanymi. Sprawowanie funkcji kierownika budowy wiąże się z licznymi obowiązkami oraz dużą odpowiedzialnością.

    więcej

  • Roboty dodatkowe na gruncie umowy o roboty budowlane

    W trakcie procesu inwestycyjnego nierzadko zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych. Często wiąże się to ze zwiększeniem kosztów inwestycji. Sytuacja taka może prowadzić do konfliktu pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane co do zapłaty za wykonane prace. Warto zatem wiedzieć czym są roboty dodatkowe i kiedy wykonawca można żądać za nie zapłaty.

    więcej