Blog prawniczy
Kancelaria

Wydanie nieruchomości w stanie niezupełnym

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

O niezgodności nieruchomości z umową mówimy w sytuacji, gdy została wydana kupującemu w stanie niezupełnym.

Nieruchomość powinna zostać wydana kupującemu w stanie zupełnym, np. razem z rzeczami trwale połączonymi z nieruchomością (częściami składowymi – jest nią wszystko, co nie może być od rzeczy odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego) czy rzeczami będącymi w faktycznym związku z nieruchomością [przynależnościami – są nimi rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi], które są niezbędne do korzystania z nieruchomości (np. instalacje).

Jeżeli strony chcą wyłączyć pewne przynależności spod sprzedaży, bo sprzedawca chce je zabrać, to powinny zawrzeć w umowie sprzedaży stosowne postanowienia w tym zakresie.

Nie można w umowie sprzedaży wyłączyć skutku przynależności części składowych do rzeczy głównej, bo części składowe nie mogą być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych – dzielą los rzeczy głównej.

Jeśli sprzedawcy zależy na odłączeniu części składowych, to powinien tego dokonać przed przejściem własności na kupującego, poinformować go o tym i ewentualnie obniżyć cenę.

Po przejściu własność nieruchomości na kupującego może on na podstawie odrębnej umowy zbyć taką rzecz, będącą dotychczas częścią składową, na rzecz sprzedawcy jedynie po uprzednim odłączeniu tej części składowej od nieruchomości (przez co utraci byt części składowej).

Warto w umowie sprzedaży wymienić istotne części składowe lub przynależności.

Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy oferuje doradztwo w zakresie rękojmi za wady nieruchomości oraz szkolenia poświęcone tej tematyce. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów dotyczących rękojmi za wady nieruchomości oraz śledzenia strony internetowej https://jarzpartner.pl

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj