Masz prawo nas wypróbować >>>

Warsztaty z procedury cywilnej – pozew w postępowaniu uproszczonym

W dniach od 7 do 9 kwietnia 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach IX Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych – organizowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland – odbyły się wykłady i warsztaty poświęcone praktycznym aspektom wykonywania zawodu prawnika.

Aktywny udział w tym wydarzeniu miała również Kancelaria Prawna dr Marek Jarzyński & Kornel Novák przeprowadzając jeden z warsztatów pn. „Postępowanie cywilne w praktyce – formułowanie i sporządzanie pozwu w postępowaniu uproszczonym”.

DSC_0112W części teoretycznej warsztatu uczestnicy wysłuchali wykładu r.pr. Jana Jarzyńskiego, który przybliżył podstawowe zasady rządzące postępowaniem uproszczonym oraz omówił opracowywanie pozwu „krok po kroku”. W części praktycznej studenci mogli od razu spróbować swoich sił i wykorzystać zdobytą wiedzę przy sporządzaniu pozwów na formularzach w oparciu o krótkie kazusy, których stany faktyczne były zbliżone do autentycznych spraw. Młodszym koleżankom i kolegom aktywnie pomagał aplikant radcowski Przemysław Jakubowski.

DSC_1027Przypominamy, że sprawy rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym przede wszystkim charakteryzuje niska wartość przedmiotu sporu – co do zasady poniżej 10 tys. zł. Konieczność przygotowania pozwu w tym postępowaniu może zatem spotkać każdego – w różnych sytuacjach życiowych. Dotyczy to także prawników, którzy niekoniecznie muszą decydować się na karierę pełnomocnika procesowego.

2014.04.09_ELSA


Blog Prawniczy

  • Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność kierownika budowy

    Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, który posiada stosowne uprawnienia pozwalające na samodzielne kierowanie robotami budowlanymi. Sprawowanie funkcji kierownika budowy wiąże się z licznymi obowiązkami oraz dużą odpowiedzialnością.

    więcej

  • Roboty dodatkowe na gruncie umowy o roboty budowlane

    W trakcie procesu inwestycyjnego nierzadko zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych. Często wiąże się to ze zwiększeniem kosztów inwestycji. Sytuacja taka może prowadzić do konfliktu pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane co do zapłaty za wykonane prace. Warto zatem wiedzieć czym są roboty dodatkowe i kiedy wykonawca można żądać za nie zapłaty.

    więcej