Blog prawniczy
Jan Jarzyński

Warsztaty z procedury cywilnej – pozew w postępowaniu uproszczonym

Jan Jarzyński
Facebook
LinkedIn

W dniach od 7 do 9 kwietnia 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach IX Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych – organizowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland – odbyły się wykłady i warsztaty poświęcone praktycznym aspektom wykonywania zawodu prawnika.

Aktywny udział w tym wydarzeniu miała również Kancelaria Prawna dr Marek Jarzyński & Kornel Novák przeprowadzając jeden z warsztatów pn. „Postępowanie cywilne w praktyce – formułowanie i sporządzanie pozwu w postępowaniu uproszczonym”.

DSC_0112W części teoretycznej warsztatu uczestnicy wysłuchali wykładu r.pr. Jana Jarzyńskiego, który przybliżył podstawowe zasady rządzące postępowaniem uproszczonym oraz omówił opracowywanie pozwu „krok po kroku”. W części praktycznej studenci mogli od razu spróbować swoich sił i wykorzystać zdobytą wiedzę przy sporządzaniu pozwów na formularzach w oparciu o krótkie kazusy, których stany faktyczne były zbliżone do autentycznych spraw. Młodszym koleżankom i kolegom aktywnie pomagał aplikant radcowski Przemysław Jakubowski.

DSC_1027Przypominamy, że sprawy rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym przede wszystkim charakteryzuje niska wartość przedmiotu sporu – co do zasady poniżej 10 tys. zł. Konieczność przygotowania pozwu w tym postępowaniu może zatem spotkać każdego – w różnych sytuacjach życiowych. Dotyczy to także prawników, którzy niekoniecznie muszą decydować się na karierę pełnomocnika procesowego.

2014.04.09_ELSA

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj