Blog prawniczy
Kancelaria

Umowa deweloperska po nowemu

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Ustawa z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (tzw. nowa Ustawa deweloperska) weszła w życie 1 lipca 2022 r.

Nowa ustawa deweloperska zawiera definicję umowy deweloperskiej.

Stronami umowy deweloperskiej jest deweloper oraz przyszły nabywca.

Na jej podstawie deweloper zobowiązuje się do:

– wybudowania budynku oraz ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z tego lokalu na nabywcę

albo

– zabudowania nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności lub użytkowania wieczystego domem jednorodzinnym

oraz

– przeniesienia na nabywcę własności tej nieruchomości lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość

lub

– przeniesienia ułamkowej części własności tej nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za nabycie prawa.

Umowę deweloperską zawiera się w formie aktu notarialnego.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów na stronie umowarezerwacyjna.pl – https://umowarezerwacyjna.pl/

Możecie także pobrać darmowy ebook dotyczący umowy rezerwacyjnej – https://app.getresponse.com/site2/8b5b227990926e4154488e9e5980bab3/?u=QSWYb&webforms_id=SQQQ4

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj