Blog prawniczy
Kancelaria

Przekazanie właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej – zmiany od 27 stycznia 2023 r.

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Jak od 27 stycznia 2023 r. będą kształtować się obowiązki inwestora związane z przekazaniem właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej?

Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekaże właścicielowi albo zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą.

Przekazaniu będą podlegać również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.

Jeżeli w ramach dokumentacji budowy dziennik budowy będzie prowadzony w postaci elektronicznej, przekazaniu będzie podlegać:

– wydruk tego dziennika z systemu Elektronicznego Dziennika Budowy (EDB)

lub

– nośnik danych zawierający dziennik budowy pobrany z systemu EDB.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów dotyczących zmian w Prawie budowlanym w 2022 r. i 2023 r. oraz śledzenia naszej strony internetowej https://jarzpartner.pl/

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj