Blog prawniczy
Kancelaria

Przebieg przesłuchania przed Sądem

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Jak przebiega przesłuchanie przed sądem?

Gdy sąd sprawdzi dane personalne świadka, pouczy o prawie odmowy zeznań (w przypadku bliskiej relacji do strony sprawy) oraz o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oraz odbierze przyrzeczenie, przystąpi do właściwego przesłuchania.

Bardzo często sąd zaczyna od ogólnikowego pytania „co przesłuchiwany ma do powiedzenia w sprawie”. Wówczas należy spokojnie zacząć przedstawiać sądowi znane świadkowi okoliczności.

Zdarza się również, że to nie sąd będzie zadawał pytania, a poprosi o to stronę lub jej pełnomocnika.

W zależności od potrzeby, sąd może zadawać kolejne pytania celem wyjaśnienia przedstawionych w zeznaniach okolicznościach.

Po przesłuchaniu przez sąd, sędzia zwróci się do stron i ich pełnomocników, aby zadawali przesłuchiwanemu dalsze pytania. W pierwszej kolejności pytania będzie zadawała strona, która wnioskowała o przesłuchanie świadka.

Na pytania należy zawsze odpowiadać do sądu – także wtedy, kiedy są to pytania od pełnomocników stron albo od strony.

Po zakończeniu przesłuchania Sąd poinstruuje, czy świadek może opuścić salę rozpraw i budynek Sądu.

Zapraszamy do przeczytania cyklu postów, w których przybliżamy Wam jak zachować się przed sądem w przypadku wezwania na rozprawę.

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj