Blog prawniczy
Kancelaria

Prospekt informacyjny w nowej ustawie deweloperskiej

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

W ustawie z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym w sposób szczególny zostały uregulowane kwestie dotyczące umowy rezerwacyjnej i prospektu informacyjnego.

Dotychczas nie było obowiązku doręczania prospektu informacyjnego przy zawarciu umowy rezerwacyjnej. Najczęściej dokument ten był przekazywany nabywcy przed podpisaniem umowy deweloperskiej.

Na podstawie prospektu informacyjnego rezerwujący ma możliwość uzyskania informacji o deweloperze, jego doświadczeniu, nieruchomości, przedsięwzięciu deweloperskim oraz nabywanym lokalu mieszkalnym albo domu jednorodzinnym. Jego doręczenie na etapie zawierania umowy rezerwacyjnej ma na celu upewnienie się przez rezerwującego, że właściwie wybrał nieruchomość oraz zna warunki jej nabycia.

W trakcie obowiązywania umowy rezerwacyjnej deweloper jest zobowiązany informować rezerwującego o zmianach wprowadzonych w prospekcie informacyjnym lub jego załącznikach w sposób umożliwiający ich zidentyfikowanie, wskazując czego dotyczy zmiana.

Obowiązek ten nie ma jednak zastosowania do zmian prospektu informacyjnego związanych z ujawnianiem roszczeń wynikających z umowy deweloperskiej oraz roszczeń o ustanowienie hipoteki przez nabywców na rzecz banków.

Zapraszamy do przeczytania cyklu wpisów o umowie rezerwacyjnej oraz na stronę umowarezerwacyjna.pl – https://umowarezerwacyjna.pl/

Możecie także pobrać darmowy ebook dotyczący umowy rezerwacyjnej – https://app.getresponse.com/site2/8b5b227990926e4154488e9e5980bab3/?u=QSWYb&webforms_id=SQQQ4

 

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj