Masz prawo nas wypróbować >>>

Praktyki międzynarodowe w Kancelarii J&N

W 2015 roku Kancelaria J&N ponownie wzięła udział w Międzynarodowym Programie Wymiany Praktyk Studenckich organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA.

W okresie od czerwca do sierpnia 2015 r. praktykowali u nas p. Katja Flittner (Finlandia) oraz p. Vaclav Dvorsky (Czechy).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

fot. p. Vaclav Dvorsky i zespół Kancelarii J&N

Praktyki międzynarodowe zawsze są okazją do przybliżenia zagranicznym studentom polskiego systemu prawnego, jak również polskiej kultury. Korzyści są jednak obustronne, a możliwość późniejszej współpracy międzynarodowej zawsze jest nie do przecenienia.

2015.10 podziękowania ELSA STEP

Już niedługo kolejni praktykanci z zagranicy będą mogli aplikować na praktyki w Kancelarii J&N w 2016 roku za pośrednictwem strony internetowej Stowarzyszenia ELSA.


Blog Prawniczy

  • Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność kierownika budowy

    Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, który posiada stosowne uprawnienia pozwalające na samodzielne kierowanie robotami budowlanymi. Sprawowanie funkcji kierownika budowy wiąże się z licznymi obowiązkami oraz dużą odpowiedzialnością.

    więcej

  • Roboty dodatkowe na gruncie umowy o roboty budowlane

    W trakcie procesu inwestycyjnego nierzadko zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych. Często wiąże się to ze zwiększeniem kosztów inwestycji. Sytuacja taka może prowadzić do konfliktu pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane co do zapłaty za wykonane prace. Warto zatem wiedzieć czym są roboty dodatkowe i kiedy wykonawca można żądać za nie zapłaty.

    więcej