Masz prawo nas wypróbować >>>

Poznańscy krasomówcy 2014 wybrani!

W dniu 20 marca 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się XVIII Lokalny Konkurs Krasomówczy organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań.

Kancelaria Prawna J&N miała zaszczyt brać udział w przygotowaniach do konkursu poprzez opracowanie dwóch kazusów z zakresu prawa cywilnego, które dla uczestników konkursu stanowiły punkt wyjścia do wygłoszenia mowy procesowej kończącej postępowanie przed sądem pierwszej instancji.

xviii_konkurs_krasomówczyfoto.: ELSA Poznań

Ponadto dwóch uczestników zostało uhonorowanych wyróżnieniami specjalnymi Kancelarii Prawnej J&N za najsprawniejsze i najbardziej adekwatne do sprawy posługiwanie się paremiami łacińskimi oraz przytaczanie cytatów z doktryny i literatury. Nagrody w imieniu Kancelarii wręczyła Grażyna Kalinowska-Jarzyńska.

Ciekawostką jest, iż oba kazusy opracowane na potrzeby konkursu powstały w oparciu o autentyczne stany faktyczne spraw, które były prowadzone przez Kancelarię J&N. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z ich treścią: Kazus nr 1Kazus nr 2

Zwycięzca konkursu już 11 kwietnia 2014 r. zmierzy się z najlepszymi krasomówcami z całej Polski podczas XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego w Łodzi.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

2014.03.31_ELSA


Blog Prawniczy

  • Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność kierownika budowy

    Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, który posiada stosowne uprawnienia pozwalające na samodzielne kierowanie robotami budowlanymi. Sprawowanie funkcji kierownika budowy wiąże się z licznymi obowiązkami oraz dużą odpowiedzialnością.

    więcej

  • Roboty dodatkowe na gruncie umowy o roboty budowlane

    W trakcie procesu inwestycyjnego nierzadko zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych. Często wiąże się to ze zwiększeniem kosztów inwestycji. Sytuacja taka może prowadzić do konfliktu pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane co do zapłaty za wykonane prace. Warto zatem wiedzieć czym są roboty dodatkowe i kiedy wykonawca można żądać za nie zapłaty.

    więcej