Blog prawniczy
Kancelaria

Odmowa odbioru ze względu na wadę istotną

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Co dzieje się w sytuacji, gdy nabywca lokalu lub domu jednorodzinnego odmawia dokonania odbioru z uwagi na wadę istotną a deweloper jej nie uznaje? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w nowej ustawie deweloperskiej (ustawie z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym).

W przypadku odmowy dokonania odbioru ze względu na wadę istotną, strony ustalają nowy termin odbioru umożliwiający deweloperowi usunięcie tej wady przed dokonaniem powtórnego odbioru.

Co może wydarzyć się na drugim odbiorze:

Nabywca może odmówić odbioru, gdy przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą nieusuniętą wadę istotną. W takiej sytuacji nabywca ma prawo do odstąpienia od umowy.

Deweloper usunie wadę istotną i dochodzi do odbioru.

Rzeczoznawca budowlany stwierdzi w opinii, że nie ma wady istotnej. W takiej sytuacji procedura odbioru wygląda jak przy wadzie nieistotnej – deweloper jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru usunąć uznane wady. Jeżeli tego nie zrobi, wskazuje inny termin usunięcia wad wraz z uzasadnieniem opóźnienia. Termin ten nie może powodować nadmiernych niedogodności dla nabywcy. Jeżeli deweloper nie usunie wad w tym terminie albo nie wskaże takiego terminu, nabywca wyznacza deweloperowi nowy termin na usunięcie wad. Po bezskutecznym upływie tego terminu nabywca może usunąć wady nieistotne na koszt dewelopera.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów na stronie umowarezerwacyjna.pl – https://umowarezerwacyjna.pl/

Możecie także pobrać darmowy ebook dotyczący umowy rezerwacyjnej – https://app.getresponse.com/site2/8b5b227990926e4154488e9e5980bab3/?u=QSWYb&webforms_id=SQQQ4

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj