Blog prawniczy
Kancelaria

Obowiązki dewelopera w związku ze zgłoszeniem wad przy odbiorze

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Jakie obowiązki ma deweloper w przypadku zgłoszenia przez nabywcę wad lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego w protokole odbioru?

Nowe obowiązki dewelopera dotyczące odbioru reguluje nowa ustawa deweloperska (ustawa z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym), która obowiązuje od 1 lipca 2022 r.

Jeżeli w ramach dokonanego odbioru lokalu lub domu jednorodzinnego nabywca zgłosi wady, deweloper jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu przekazać mu na papierze lub innym trwałym nośniku:

informację o uznaniu wad

albo

oświadczenie o odmowie uznania wad oraz o przyczynach tej odmowy.

Jeżeli deweloper nie poinformuje nabywcy o uznaniu wad albo o odmowie uznania wad oraz jej przyczynach w ww. terminie 14 dni uważa się, że uznał wady.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów na stronie umowarezerwacyjna.pl – https://umowarezerwacyjna.pl/

Możecie także pobrać darmowy ebook dotyczący umowy rezerwacyjnej – https://app.getresponse.com/site2/8b5b227990926e4154488e9e5980bab3/?u=QSWYb&webforms_id=SQQQ4

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj