Blog prawniczy
Piotr Jarzyński

Nowe zasady zawieszenia postępowania o warunki zabudowy

Piotr Jarzyński
Facebook
LinkedIn

W dniu 23 kwietnia 2023 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zmieniająca przepisy dotyczące zawieszenia postępowania o warunkach zabudowy.

Dotychczas postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy można było zawiesić na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy, jeżeli:

  • w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania rada gminy nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego albo
  • w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono miejscowego planu lub jego zmiany.

Od 23 kwietnia 2023 r. okres zawieszenia postępowania zostanie znacząco wydłużony. Postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy będzie można zawiesić na czas nie dłuższy niż 18 miesięcy (1,5 roku) od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy w wyżej wskazanych przypadkach.

Nowelizacja przewiduje, że jeśli w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono planu miejscowego lub jego zmiany, to wójt, burmistrz albo prezydent miasta będzie mógł przedłużyć zawieszenie postępowania na dodatkowy czas, nie dłuższy niż 6 miesięcy, jeżeli w okresie zawieszenia postępowania dokonano wyłożenia projektu planu miejscowego.

Z tego względu postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy może zostać zawieszone na okres maksymalnie 2 lat.

Przepisy nowelizacji wydłużające okres zawieszenia postępowania mają zastosowanie do postępowań wszczętych po 23 kwietnia 2023 r. Do postępowań w sprawie ustalenia warunków zabudowy, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed 23 kwietnia 2023 r., stosuje się przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w brzmieniu dotychczasowym.

Osoby, które złożą wniosek o wydanie warunków zabudowy po 23 kwietnia 2023 r. mogą spodziewać się zawieszenia postępowania najpierw na 18 miesięcy (1,5 roku) a potem ewentualnie na dodatkowe 6 miesięcy, co łącznie da 2 lata.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną
Potrzebujesz pomocy prawnej?
Skontaktuj się ze mną
Piotr Jarzyński
Twoje dane osobowe bedą przetwarzane przez Kancelarię Prawną Jarzyński & Wspólnicy Sp.k. w celu obsługi przesłanego zapytania.
Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj