Blog prawniczy
Kancelaria

Nowe zasady wyznaczania obszaru analizowanego

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Jak będzie wyznaczany obszar analizowany wedle reguł określonych w projekcie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?

Obszar analizowany wyznacza się w celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu.

Obecnie wyznacza się go w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu terenu, jednak nie mniejszej niż 50 metrów.

Nowelizacja ma wprowadzić zmianę, zgodnie z którą obszar analizowany będzie się wyznaczało w odległości równej trzykrotnej szerokości frontu terenu, jednak nie mniejszej niż 50 m oraz nie większej niż 200 m.

Rozwiązanie to ma ograniczyć manipulowanie wielkością obszaru analizowanego w celu objęcia analizą budynków o pożądanych parametrach, pomimo położenia w na tyle dużej odległości, że nie sposób jest mówić o kontynuacji funkcji czy cech zabudowy.

W postępowaniach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla zabudowy przemysłowej lub zabudowy magazynowej stanowiącej przedsięwzięcie mogące zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko obszar analizowany ma być wyznaczany w odległości 200 m.

Zmianie ulegnie także definicja frontu terenu , albowiem ma być to ta część granicy działki budowlanej, która przylega do drogi publicznej, drogi wewnętrznej lub granicy działki obciążonej służebnością drogową, z której odbywa się główny wjazd na działkę.

Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy oraz Kancelaria Radcy Prawnego dr Joanna Dziedzic-Bukowska wspólnie oferują szkolenia poświęcone m.in. nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą.

Zapraszamy również do przeczytania cyklu artykułów dotyczących projektu zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz śledzenia naszej strony internetowej https://jarzpartner.pl/

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj