Blog prawniczy
Kancelaria

Nabycie gruntu pod inwestycję mieszkaniową w ramach kooperatywy

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

W ustawie z 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych określono zasady współdziałania członków kooperatywy mieszkaniowej w celu realizacji inwestycji mieszkaniowej.

Czy nabycie gruntu pod inwestycję mieszkaniową może nastąpić jeszcze przed zawarciem umowy określającej zasady współdziałania kooperatywy mieszkaniowej?

Nie wykluczono możliwości ujmowania jako elementu inwestycji mieszkaniowej nabycia nieruchomości gruntowej (również przed dniem zawarcia umowy określającej zasady współdziałania członków kooperatywy mieszkaniowej, jeżeli nabywca tej nieruchomości stanie się stroną tej umowy) na potrzeby realizacji robót budowlanych wpisujących się w pojęcie tej inwestycji.

Zdaniem ustawodawcy ww. warunek ma ograniczać ewentualne ryzyko wykorzystania regulacji przez podmioty działające komercyjnie.

Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy oferuje doradztwo w zakresie kooperatyw mieszkaniowych oraz szkolenia poświęcone tej tematyce. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów dotyczących kooperatyw mieszkaniowych oraz śledzenia strony internetowej https://jarzpartner.pl/

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj