Blog prawniczy
Kancelaria

Kiedy sprzedawca odpowiada za wadę nieruchomości?

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Sprzedawca odpowiada względem kupującego na podstawie przepisów o rękojmi, jeżeli sprzedana nieruchomość ma wadę.

Jakie są przesłanki odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady?

  •  nieruchomość ma wadę
  • wada nie jest efektem naturalnych procesów zużycia lub jej istnienie nie odpowiada wcześniejszym zapewnieniom sprzedawcy
  • kupujący nie wiedział o wadzie w momencie zawarcia umowy sprzedaży
  • wada lub jej przyczyna istniały w momencie wydania kupującemu nieruchomości

Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy oferuje doradztwo w zakresie rękojmi za wady nieruchomości oraz szkolenia poświęcone tej tematyce. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów dotyczących rękojmi za wady nieruchomości oraz śledzenia strony internetowej htttp://jarzpartner.pl

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj