Blog prawniczy
Kancelaria

Cel kooperatyw mieszkaniowych

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Ustawą z 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych wprowadzono do systemu prawnego instytucję kooperatyw mieszkaniowych.

Kooperatywy mieszkaniowe mają zwiększyć możliwość oddolnego angażowania się osób fizycznych o ograniczonych aktywach w działania pozwalające na rozwój budownictwa mieszkaniowego.

Osoby działające w formule kooperatywy mieszkaniowej będą brały czynny udział w podejmowaniu decyzji w ramach projektowania i realizacji inwestycji mieszkaniowej oraz stanowiły grupę przyszłych mieszkańców.

Kooperatywa mieszkaniowa z założenia ma dać jej członkom możliwość przeprowadzenia inwestycji budowlanej tzw. systemem gospodarczym, który ma ograniczyć koszty w związku z wykonywaniem części prac przez samych członków kooperatywy mieszkaniowej bez uiszczania wynagrodzeń wykonawcom czy deweloperowi.

Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy oferuje doradztwo w zakresie kooperatyw mieszkaniowych oraz szkolenia poświęcone tej tematyce. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą.
Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów dotyczących kooperatyw mieszkaniowych oraz śledzenia strony internetowej Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy.

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj