Masz prawo nas wypróbować >>>

Kancelaria J&N zawarła umowę z Portem Lotniczym Poznań-Ławica Sp. z o.o.

Kancelaria Prawna Jarzyński & Novak Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o.

 

Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria Prawna dr Marek Jarzyński & Kornel Novak zawarła umowę z Portem Lotniczym Poznań-Ławica Sp. z o.o. obejmującą świadczenie usług zastępstwa procesowego oraz doradztwa prawnego w sprawach roszczeń dotyczących strefy wewnętrznej obszaru ograniczonego użytkowania utworzonego wokół Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

Świadczenie usług prawniczych obejmuje doradztwo prawne polegające m.in. na sporządzaniu opinii, opracowań, analiz na potrzeby prowadzonych postępowań, projektowanie warunków ugód, pism (w tym przedprocesowych i procesowych), zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym albo Trybunałem Konstytucyjnym oraz w postępowaniach polubownych (z wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, mediacyjnych, itp.).

Kancelaria Prawna dr Marek Jarzyński & Kornel Novak w toku realizacji zlecenia będzie współpracować z innymi kancelariami prawnymi wykonującymi na rzecz Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o. obsługę prawną roszczeń dotyczących obszaru ograniczonego użytkowania.


Blog Prawniczy

  • Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność kierownika budowy

    Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, który posiada stosowne uprawnienia pozwalające na samodzielne kierowanie robotami budowlanymi. Sprawowanie funkcji kierownika budowy wiąże się z licznymi obowiązkami oraz dużą odpowiedzialnością.

    więcej

  • Roboty dodatkowe na gruncie umowy o roboty budowlane

    W trakcie procesu inwestycyjnego nierzadko zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych. Często wiąże się to ze zwiększeniem kosztów inwestycji. Sytuacja taka może prowadzić do konfliktu pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane co do zapłaty za wykonane prace. Warto zatem wiedzieć czym są roboty dodatkowe i kiedy wykonawca można żądać za nie zapłaty.

    więcej