Blog prawniczy
Kancelaria

Zmiany Prawa budowlanego w sierpniu 2022 r.

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw to kolejna duża nowelizacja Prawa budowlanego.

Część przepisów weszła w życie 1 i 10 sierpnia 2022 r. Niektóre oczekują na wejście w życie w dniu 1 i 27 stycznia 2023 r.

Czego dotyczą zmiany obowiązujące od 1 sierpnia i 10 sierpnia 2022 r.?

– samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – uregulowano np. kwestie przeprowadzenia egzaminów zawodowych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii

– wprowadzenia Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane (system e-CRUB), który znacznie ułatwi pracę organom i osobom pełniącym samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

– zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych, które dokonuje się w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo

– pozwolenia na budowę obiektu budowlanego, które może nie obejmować przyłączy

– odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego (projektant dokona kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od projektu, a w przypadku uznania, że jest ono nieistotne, dołączy do dokumentacji budowy odpowiednie informacje – rysunek i opis).

– obowiązków inwestora w związku z prowadzeniem robót (np. ustanowienia kierownika budowy dla robót objętych decyzją o legalizacji budowy, w której nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie)

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów dotyczących zmian w Prawie budowlanym w 2022 r. oraz śledzenia naszej strony internetowej https://jarzpartner.pl/

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj