Blog prawniczy
Kancelaria

Co zmieniło się w Prawie budowlanym w sierpniu 2022 r.?

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Jakie jeszcze zmiany wprowadzono ustawą z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw?

Część przepisów obowiązuje od 1 i 10 sierpnia 2022 r. Niektóre oczekują na wejście w życie w dniach 1 i 27 stycznia 2023 r.

Modyfikacje przepisów, które weszły w życie 1 sierpnia i 10 sierpnia 2022 r. polegają m.in. na:

– doprecyzowaniu, że obowiązki kierownika budowy przed rozpoczęciem budowy dotyczą także rozbiórki

– zmianach w postępowaniu legalizacyjnym i naprawczym (m.in. uregulowanie, że obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nałożony w decyzji legalizacyjnej dotyczy wyłącznie określonych kategorii budów)

– uregulowaniu zagadnień związanych z portalem e-Budownictwo

– zmianie obowiązków organów administracji architektoniczno-budowlanej i organów nadzoru budowlanego

– doprecyzowaniu obowiązków Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w zakresie prowadzenie systemu e-CRUB.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów dotyczących zmian w Prawie budowlanym w 2022 r. oraz śledzenia naszej strony internetowej https://jarzpartner.pl/

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj