Blog prawniczy
Kancelaria

Zasady zawierania umów w nowej ustawie deweloperskiej

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Jakie są wspólne zasady dotyczące zawierania umowy deweloperskiej, umowy przedwstępnej z ustawy deweloperskiej i umowy dotyczącej lokalu użytkowego w nowej ustawie deweloperskiej❓

Ustawa z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (tzw. nowa ustawa deweloperska) reguluje m.in. kwestię formy i poniesienia kosztów zawarcia ww. umów.

Umowę deweloperską oraz umowę przedwstępną z nowej ustawy deweloperskiej i umowę dotyczącą lokalu użytkowego zawiera się w formie aktu notarialnego. Umowy sprzedaży zgodnie z Kodeksem cywilnym także będą wymagały formy aktu notarialnego.

Jeśli chodzi o koszty zawarcia umowy deweloperskiej to zasady w tym zakresie nie ulegną zmianie w stosunku do dotychczasowych. Z oczywistych względów uregulowano koszty zawarcia umowy przedwstępnej z ustawy deweloperskiej i umowy dotyczącej lokalu użytkowego.

Wynagrodzenie notariusza za wszystkie czynności wykonywane w związku z zawieraniem umowy deweloperskiej albo umowy przedwstępnej z nowej ustawy deweloperskiej i umowy dotyczącej lokalu użytkowego, w tym także za sporządzenie wypisów aktu notarialnego wydawanych przy zawarciu jednej z tych umów, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają w równych częściach dewelopera i nabywcę.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów na stronie umowarezerwacyjna.pl – https://umowarezerwacyjna.pl/

Możecie także pobrać darmowy ebook dotyczący umowy rezerwacyjnej – https://app.getresponse.com/site2/8b5b227990926e4154488e9e5980bab3/?u=QSWYb&webforms_id=SQQQ4

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj