Blog prawniczy
Kancelaria

Obowiązki dewelopera związane z zawarciem umowy rezerwacyjnej

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Deweloperze – czy wiesz jakie będziesz miał obowiązki związane z zawarciem umowy rezerwacyjnej?

Od 1 lipca 2022 r. zacznie obowiązywać Ustawa z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, która określa obowiązki dewelopera związane z zawarciem umowy rezerwacyjnej.

Na żądanie rezerwującego deweloper zapewni w swoim lokalu możliwość zapoznania się m.in. z:

  • aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości;
  • aktualnym odpisem, wyciągiem, zaświadczeniem lub wydrukiem komputerowym z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • pozwoleniem na budowę albo zgłoszeniem budowy;
  • projektem budowlanym;
  • sprawozdaniem finansowym dewelopera.

Dokumenty te pozwolą rezerwującemu sprawdzić dewelopera, przedsięwzięcie deweloperskie, nieruchomość oraz zweryfikować dane zawarte w prospekcie informacyjnym.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów o umowie rezerwacyjnej oraz na stronę umowarezerwacyjna.pl – https://umowarezerwacyjna.pl/

Możecie także pobrać darmowy ebook dotyczący umowy rezerwacyjnej – https://app.getresponse.com/site2/8b5b227990926e4154488e9e5980bab3/?u=QSWYb&webforms_id=SQQQ4

 

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj